top of page
Cable Cars


             ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
                             Ανάπτυξη προσαρμοστικότητα ς με την βοήθεια  ΑΙ 

                                   ΣΥΝΔΕΣΗ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  &  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΤΟΧΩΝ 
                                                                           ΕΝΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   https://chumans.com/powerful-leaders/about-us-2/#our-purpose

 

Sunset Soccer

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Η γνώση του Εαυτού που ενδιαφέρεται να επιστρέψει στο περιβάλλον & να επέμβει σε αυτό. 

Αλλαγή Μεταμόρφωση & απεριόριστη προσαρμοστικότητα

Η ανάπτυξη απεριόριστης προσαρμοστικότητας σε καταστάσεις απαίτησης γρήγορης σε χρόνο προσαρμοστικότητας για την χρήση ΑΙ λογισμικών εφαρμογών, χωρίς να χάνουμε τα ουσιαστικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά μας είναι μία εκπαίδευση σε πολλές επικράτειες φυσική ψυχολογική οντολογική.  Η ζωτικότητα  το άγχος η σύνδεση και η αποσύνδεση ως κοινωνικές άμυνες χρειάζεται να αντιμετωπιστούν διαφορετικά στην νέα πλανητική εποχή

Καλλιεργώντας έναν συμπεριληπτικό νου 

                  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
  HUMAN INTERACTION & AI-TIME BASED ARTS PRACTICE  

 

                                                                                                           

 

        

  Η τέχνη του Aikido είναι μια ιαπωνική πολεμική τέχνη που μεταφράζεται ως «το μονοπάτι προς ένα αρμονικό πνεύμα».

  Βασικές αρχές του Aikido είναι οι ιδέες της «Μη αντίστασης», της «Ανακατεύθυνσης της ενέργειας» του αντιπάλου, και της «Αρμονίας».

  Αυτές οι αρχές μπορούν να εφαρμοστούν από τους υπευθύνους του τμήματος HR, και όχι μόνο, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρμονικό και αποτελεσματικό περιβάλλον εργασίας.

  Η εφαρμογή της «μη αντίστασης» στο HR υποδηλώνει την αρχή της της καλιέργειας συνεχούς προσαρμοστικότητας  & ομοιόστασης. Αντί να αντιστέκονται ή να πολεμούν τις συγκρούσεις ή τα ζητήματα που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο, τα τμήματα HR θα πρέπει να προσπαθούν να μάθουν να μειώνουν τις αντιστάσεις  ώστε οι κινητήριες δυνάμεις να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους. 

 Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ακούγοντας προσεκτικά τις ανησυχίες των εργαζομένων, επιδιώκοντας να κατανοήσουν τις προοπτικές τους προτού αναλάβουν δράση. Περιλαμβάνει επίσης, την ικανότητα ευελιξίας και προσαρμοστικότητας προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση σε ένα δεδομένο πρόβλημα.

  Η έννοια της «ανακατεύθυνσης της ενέργειας» συνιστά τη διοχέτευση της ενέργειας των εργαζομένων προς μια θετική κατεύθυνση, αντί να προσπαθούν να την καταστείλουν ή να την ελέγξουν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον καθορισμό σαφών στόχων και ρόλων για τους εργαζόμενους, την παροχή των κατάλληλων πόρων και τη συνεχή υποστήριξη προς τους εργαζομένους για την επίτευξη των στόχων τους.

  Επιπλέον, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να επιβραβεύεται η προσπάθεια των εργαζομένων, και η συνεισφορά τους στην εταιρεία.
  Η αρχή της «μη αντίστασης» συνδέεται και με την επικοινωνία. Το Aikido μας διδάσκει να έχουμε επίγνωση των προθέσεων του αντιπάλου και να αντιδράμε με τρόπο που να ωφελεί και τα δύο μέρη.

  Αντίστοιχα, στον εργασιακό χώρο, αυτό απαιτεί την προσπάθεια κατανόησης των απόψεων των εργαζομένων από το τμήμα HR, και τη συνεχή επικοινωνία με τρόπο σαφή και σεβάσμιο. Αυτό περιλαμβάνει την ενεργή ακρόαση των προτάσεων βελτίωσης (εποικοδομητική κριτική ανατροφοδότηση), τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν θεμάτων ή ανησυχιών που μπορεί να προκύψουν.

 Τέλος, μία από τις πιο σημαντικές αρχές του Aikido είναι η ιδέα της ισορροπίας. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, αυτό ισοδυναμεί με προσπάθεια δημιουργίας ενός ισορροπημένου και αρμονικού χώρου εργασίας για όλους τους εργαζόμενους. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση μιας υγιούς ισορροπίας/σχέσης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων, την παροχή ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας αμοιβαίου σεβασμού και υποστήριξης.
Συμπερασματικά, οι αρχές της τέχνης του Aikido μπορούν να εφαρμοστούν στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας πιο αποτελεσματικός και αρμονικός χώρος εργασίας.   Χρησιμοποιώντας τις αρχές της μη αντίστασης, της ανακατεύθυνσης της ενέργειας, της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της συνειδητής σταδιακής  προετοιμασίας για αλλαγή ισορροπίας, το τμήμα HR, και οι υπεύθυνοι διοίκησης ομάδων, μπορούν να δημιουργήσουν ένα θετικό και παραγωγικό περιβάλλον προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ &  ΣΥΝΔΕΣΗ

 

Εργαζόμαστε με επικέντρωση τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η εστίαση της προσοχής μας είναι  στη σύνδεση στην επικοινωνία μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις & στο περιβάλλον αλληλεπίδρασης. Πώς γίνεται η εξερεύνηση η ανακάλυψη και η επικοινωνία του υποκρυπτόμενου νοήματός μέσα από την διαίσθηση και πως αυτό γίνεται ενα πλαίσιο αναφοράς και ένα δυναμικό εργαλείο της οικειότητας των ανθρωπίνων σχέσεων .

           Η ΑΡΜΟΝΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Η  Πολυκυκλικότητα είναι η αρμονική κίνηση αλλαγής και  μετάβασης από ένα σημείο ισορροπίας σε ένα άλλο . Όταν αυτή η αλλαγή συμβαίνει σε αρμονία χωρίς ένταση η παθητικότητα τότε είναι σε σύνδεση με την δημιουργική δύναμη της ζωής και μας αλλάζει επίπεδο μέσα από μια έμπνευση η άλλες φορές με μια ποιο απότομη κίνηση.

Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΑΡΟΝ 

Εκπαιδεύουμε τον εαυτό μας στον έλεγχο & την επαφή με την πραγματικότητα στο παρόν καλλιεργώντας επίσης  την  κοινή λογική μια εργασία στον ενδιάμεσο κοινό ζωτικό χώρο των σχέσεων. Σύνδεση με την δύναμη της ζωής

μέσα από την επαφή και αναγνώριση πρωταρχικά το τι είναι γεγονός και τη όχι.

Η ζωή ως εξερεύνηση  προς το μέλλον & όχι ως εξήγηση ενός σεναρίου που έχουμε φτιάξει στο παρελθόν μας.

ΑΙΣΘΗΣΗ & ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

Η ψυχολογία με την οποία εργαζόμαστε είναι αυτή που ο Kert Lewin ονομάζει ψυχολογία της αίσθησης & της αντίληψης δεν είναι ή γνωστή ψυχολογία του εγώ. Παρόλο που είμαστε εκπαιδευμένοι στην αναγνώριση της παθολογίας του εγώ πιστεύουμε ότι  η θεραπεία δεν έρχεται από την συνεχή ενασχόληση μαζί της , αλλά από την  επανεκπαίδευση της προσοχής μας στην αληθινή  επικοινωνία με τον Εαυτό μας.  

Οι ήπιες δεξιότητες, όπως η επικοινωνία, η ομαδική εργασία, η κριτική σκέψη, η προσαρμοστικότητα και η ηγεσία, είναι απαραίτητες για την εφαρμογή μιας διαφορετικότητας σε μια ομάδα ή έναν οργανισμό με ελάχιστη δύναμη.
Επίσης, είναι μια πειθαρχία που χρησιμοποιεί αρχές της πολεμικής τέχνης Aikido που εστιάζουν στην εσωτερική δύναμη σε συνδυασμό με την ψυχολογία της αντίληψης και της αίσθησης για υπαρξιακή επαγρύπνηση στο παρόν.

About us

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. Tell your visitors a bit about your services.

3D Geometric Shapes
bottom of page